Міжнародна інтеграція передбачає виїзд громадян за межі своєї країни. Іноді для вирішення своїх питань щодо діяльності потрібно пред’являти певні документи. Законодавством кожної країни визначається, що офіційнаі документи мають буди легалізовані.
На європейському просторі прийнято такі види легалізації:
– спрощена процедура легалізації – Апостиль;
– звичайна консульська легалізація.
Спрощена легалізація стосується країн, які підписали Гаазьку конвенцію. Легалізація тут полягає у проставленні штампу «Апостиль».
Для інших країн (які не які підписали конвенцію) потрібна консульська верифікація.
Ця процедура не потрібна, якщо існує домовленість між країнами про спрощення міждержавного документообігу (наприклад, Республіка Польща).
Приклад штампу апостиль:


Документи зі штампом «Апостиль» мають офіційну чинність на території країн-учасниць без додаткових спеціальних посвідчень. Право проставлення штампів надано компетентним органам. Апостиль ставиться на перший титульний лист чи окремий лист, скріплюваний з основним документом.
Апостиль може бути створений англійською або французькою, однією з офіційних мов згідно з Гаазькою конвенцією. Цей штамп друкується державною мовою країни, від якої виходить подача документів. Насправді зустрічається дублювання національного апостилю офіційним.
За відсутності договірних відносин щодо документів розроблено механізм консульської легалізації. Ці питання там вирішуються  закордонними установами. Легалізовані у межах  держави документи розглядаються у посольствах та консульствах.
Важливе доповнення – незалежно від країни пред’явлення до документа, складеного мовою приймаючої сторони, має бути долучений дублікат оригіналу рідною мовою. Під перекладом документа стоїть підпис перекладача, вірність перекладу засвідчується нотаріально.
Переваги звернення до бюро перекладів
Сфера діяльності бюро перекладів – надання послуг із якісного перекладу текстів різної тематики. На користь замовника виконання замовлення з адаптацією під реалії країни. Частіше бюро перекладів працюють у зв’язці з нотаріусом, оскільки часом клієнтам необхідно отримати переклади з нотаріальним засвідченням.
Штат комплектується із професійних лінгвістів. Висока якість забезпечується фахом та досвідом перекладачів, так як для заданої мови потрібно дотриматися правил орфографії, виключити можливість неправильного трактування. Від мовознавців потрібне знання термінів та абревіатури, інших нюансів, щоб переклад відповідав стилістиці та був зрозумілий фахівцям. У разі термінової роботи замість одного виконавця зосередиться команда, щоб учасно виконати замовлення.